укр рус
Бизнес каталог Украина - GBC

Айнова - аутсорсингова компанія

Про нас

      Компанія "Айнова" - інноваційна аутсорсингова компанія, основним видом діяльності якої є надання послуг для підтримки бізнесу з аутсорсингу.

      Аутсóрсінг (англ. outsourcing) - передача неосновніx для компанії бізнес-процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду - найчастіше з мотивів зменшення витрат на ці бізнес-процеси, або рідше, для покращення якості результату: послуг, вироблених комплектуючих т.д. (Wikipedia.org).

 

Перевагами аутсорсингу є:

• В першу чергу, суттєво зменшуєте витрати, адже окремо ці послуги все одно треба купувати за чималі гроші або виконувати їх самостійно, так само варто вам часу, який би змогли витратити на бізнес;

• Зручна форма ділових відносин, які побудовані на ринковою схемою: Послуга - оплата;

• Всю відповідальність за підтримку бізнесу передаєте на компанію, яка цим займається постійно;

• Немає необхідності постійно вдосконалювати свої знання за чинним і майбутньому законодавством, за Вас це зробить ваш офіс з аутсорсингу;

• Програмне забезпечення, Яке використовується для ведення бухгалтерського обліку, вже входить у вартість обслуговування, тому не потрібно його додатково купувати.

 

Бухгалтерські послуги

1. Детальне вивчення специфіки діяльності вашого підприємства в момент організації;

2. Аналіз належних до сплати податків, їх кількісну оцінку;

3. Розробку оптимальних законних схем оподаткування;

4. Розробка основних принципів та методів ведення бухгалтерського та податкового обліку, що відображаються в обліковій політиці вашої організації для цілей бухгалтерського і податкового обліку;

5. Розробку інструкції з документального оформлення всіх ділянок бухгалтерського і податкового обліку відповідно до законодавства;

6. Аналіз, формалізацію, організацію, оптимізацію системи документообігу на підприємстві, включаючи розробку реєстрів податкового обліку та додаткових регістрів бухгалтерського обліку;

7. Оптимальну, з точки зору трудовитрат, організацію бухгалтерського обліку шляхом його автоматизації;

8. Ведення бухгалтерського обліку (планування структури корпоративного оподаткування, підготовка та здача податкових декларацій, консультації по сумах і термінах оплати податкових платежів, підготовка та здача податкових декларацій, планування структури прибуткового податку, посередництво в спілкуванні з податковими службами, Консультації по сумах і термінах оплати податкових платежів;

9. Ведення управлінського обліку;

10. Нарахування заробітної плати та розрахунок відповідних податків;

11. Ведення банківських операцій (відкриття корпоративних і особистих банківських рахунків, надання послуг в якості розпорядника по рахунку і управління банківським рахунком, допомогу в підключенні до системи управління рахунком через Інтернет, допомога в отриманні платіжних карт);

12. Ведення касових операцій, включаючи підготовку авансових та відрядних звітів;

13. Підготовка бухгалтерської, податкової та статистичної звітності і представлення її у відповідні державні органи;

14. Підготовка звітності за міжнародними або українським стандартам;

15. Представництво в податкових органах та позабюджетних фондах;

16. Супровід податкових та аудиторських перевірок;

17. Обслуговування дебеторської заборгованості;

18. Управління грошовими потоками;

19. Планування і бюджетування;

20. Аналіз фінансово-господарської діяльності;

21. Ведення управлінського обліку та підготовка щомісячних, щоквартальних та / або річних звітів;

22. Щомісячне узгодження рахунків дебіторів і кредиторів;

23. Підготовка рахунків-фактур та надання свого рахунку для збору дебеторської заборгованості;

24. Отримання рахунків від постачальників і провайдерів послуг, організація платежів;

25. Щомісячне узгодження сальдо по банківських рахунках до банківських виписок;

26. Підготовка щомісячних платіжних відомостей, подання відповідних форм та здійснення відрахувань до служби соціального страхування.

пропонуєм бухгалтерські послуги, юриличні послуги Чернівці

Юридична підтримка

1. Усні та письмові консультації з юридичних питань;

2. Подача заяв та отримання всіх необхідних для здійснення підприємницької діяльності документів (свідоцтв, дозволів, ліцензій) у державних органах і органах місцевого самоврядування;

3. Трудові договори з працівниками організації;

4. Цивільно-правові договори на надання послуг фізичним особам;

5. Інші договори і додаткові угоди до них;

6. Акти прийому-здачі робіт і наданих послуг;

7. Організація документообігу підприємства;

8. Щорічні та позачергові протоколи загальних зборів акціонерів і засновників;

9. Внесення змін до статуту організації клієнта;

10. Внесення змін до інших установчих документів;

11. Перехід частки засновників та учасників організації;

12. Договори купівлі-продажу частки в організації;

13. Листування з державними органами; бухгалтерські послуги Чернівці

14. Надання роз'яснень з різних нормативно-правових актах, прийнятих органами державної влади.

Бухгалтерські та юридичні послуги Чернівці

 

ІТ-підтримка

1. Впровадження інноваційних рішень у сфері IT для підтримки бізнес-процесів;

2. Встановлення та налаштування антивірусного захисту ІТ-інфраструктури;

3. Організація комплексного оновлення комп'ютерного та офісного обладнання;

4. Діагностика апаратних і програмних несправностей;

5. Установка ліцензійних та альтернативних операційних систем всіх версій (Windows, Linux);

6. Резервне копіювання і відновлення робочої версії системи;

7. Організація з підключення до мережі Інтернет;

8. Створення комплексного рішення по використанню Web-ресурсів для потреб бізнесу (розробка, адміністрування, просування і підтримка сайту);

9. Вибір оптимальних програмних рішень для потреб бізнесу;

10. Ремонт офісного обладнання; юридичні послуги Чернівці

11. Установка додаткового ліцензійного програмного забезпечення;

12. Організація з пошуку і безпосереднє встановлення безкоштовних аналогів платних програм для зменшення витрат на утримання ІТ-інфраструктури;

13. Оптимізація технічних і програмних параметрів для покращення швидкодії;

14. Побудова архітектури комп'ютерної мережі, відеоспотереження, АТС, сигналізації;

15. Розробка і впровадження систем захисту для корпоративної мережі;

16. Системи контролю доступу до мережі Інтернет, корпоративна пошта.

 

Послуги секретаря

1. Впровадження системи взаємозв'язків, які забезпечують координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства та керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками;

2. Побудова системи взаємовідносин керівника підприємства з представниками інших підприємств, партнерами, конкурентами, клієнтами;

3. Організація робочого часу керівника підприємства;

4. Підготовка замовлень на необхідне обладнання, матеріали та послуги;

5. Веде встановлену документацію;

6. Відбір і обробка інформації для керівника;

7. Реєстрація звернень та заяв працівників;

8. Регулювання протягом робочого дня поїздки керівника підприємства;

9. Бронювання всіх видів квитків;

10. Бронювання готельних номерів;

11. Підготовка та організація проведення конференцій;

12. Кур'єрські послуги;

13. Підготовка відповідно до затвердженої номенклатури проектів розпорядчої документації, адміністративної, комерційної, технічної та іншої кореспонденції: запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлення тощо;

14. Управління потоками інформації по телефону, факсу та поштою.

 

 

Тарифи на аутсорсинг

Сплата податків подача звітностей

від 50 грн. / Місяць

Офіційні працюють

від 50 грн. / Місяць за особу

Обслуговування комп'ютерної мережі

від 100 грн. / Місяць за одиницю техніки

Юридична підтримка

від 50 грн. за консультацію

 

 

Додатково з усіма перевагами і тарифами можна ознайомитися на http://ainova.com.ua/

Адреса: м. Чернівці, вул.Руська, 1А, офіс 306.

або за телефоном (0372) 52-90-32, (050) 434-08-30

Компанія Айново Чернівці пропонує комплекс послуг для підтримки вашого бізнесу: бухгалтерські послуги, юридичні послуги, ІТ-підтримка, послуги секретаря. Ми гарантуємо якість роботи та високий професіоналізм - бухгалтерські послуги, юридичні послуги Чернівці